Yksityisyyden suoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterin nimi

Niko Laurila Photography -verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Niko Laurila Photography / Ilmavaltiaat Oy
Y-tunnus 2948586-5

Yhteystiedot:

Sexmanintie 19, 06500 Porvoo
info@nikolaurila.fi | +358 40 583 7771

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, luototuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterinpitäjillä on oikeus käyttää alihankkijoita Niko Laurila Photography -verkkokauppaan liittyvien palvelujen tarjoamisessa, toteuttamisessa ja maksamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi ja maksamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan ostotapahtuman yhteydessä antamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Yritysasiakkaiden kohdalla tarkistamme tietojen oikeellisuuden YTJ:stä.

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus, salasana.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Tilaustiedot ja -historia, tekniset tiedot.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein sekä vahvalla salauksella. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja/tai rekisterinpitäjän valtuuttamat toimijat, joilta edellytetään sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ja asiakasrekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Niko Laurila Photography yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Rekisterin sisältämä ei-sähköisessä muodossa oleva aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä korjattava virhe. Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä katkaista palvelun Asiakastilini -osiossa.

 

Evästeet 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa verkkosivustolta käyttäjän laitteelle. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivustot käyttävät esimerkiksi sivuston käyttökokemuksen optimointiin, tiettyjen toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston liikenteen seurantaan ja markkinointiin.

Niko Laurila Photographyn verkkosivustolla käytetään evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston tiettyjen osioiden käytön kannalta ja parantavat käyttökokemusta (esimerkiksi Kauppa), ja jotka keräävät tietoa sivuston käytöstä (Google-analytiikka).

Voit hallinnoida evästeiden käyttöä internetselaimesi evästeasetuksista. Sivuston toiminnan kannalta välttämättömien tai sivuston toimintaa optimoivien evästeiden poistaminen käytöstä vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen ja saattaa estää tiettyjen toiminnallisuuksien käytön.