Rekisteri- ja evästeselosteet

Rekisterin nimi 

Niko Laurila Photography / Ilmavaltiaat Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Niko Laurila Photography / Ilmavaltiaat Oy
Y-tunnus 2948586-5 

Yhteystiedot:  

Sexmanintie 19, 06500 Porvoo
info@nikolaurila.fi
+358 40 583 7771 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään tilausten, laskutuksen, luototuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. 

Rekisterinpitäjillä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen tarjoamisessa, toteuttamisessa ja maksamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi ja maksamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan antamat tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Yritysasiakkaiden kohdalla tarkistamme tietojen oikeellisuuden YTJ:stä. 

Asiakkaan perustiedot: 

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus, salasana.  

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Tilaustiedot ja -historia, tekniset tiedot. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein sekä muulla teknisellä salauksella. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja/tai rekisterinpitäjän valtuuttamat toimijat, joilta edellytetään sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ja asiakasrekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Rekisterin sisältämä ei-sähköisessä muodossa oleva aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa. 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä korjattava virhe. Rekisteröity voi itse päivittää tiettyjä hänestä talletettuja tietoja, mikäli hänellä on tili rekisterinpitäjän verkkosivujen kautta tarjottavassa asiakastilipalvelussa. 

Evästeseloste 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa verkkosivustolta käyttäjän laitteelle. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkosivustot käyttävät esimerkiksi sivuston käyttökokemuksen optimointiin, tiettyjen toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston liikenteen seurantaan ja markkinointiin. 

Niko Laurila Photographyn verkkosivustolla käytetään evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston tiettyjen osioiden käytön kannalta ja parantavat käyttökokemusta (esimerkiksi Kauppa), ja jotka keräävät tietoa sivuston käytöstä (Google-analytiikka). Osa evästeistä on kolmansien osapuolien ylläpitämiä. Kolmansien osapuolten evästeitä saatetaan tästä sivustosta riippumatta yhdistää ko. evästeistä vastaavien kolmansien osapuolten toimesta tietoihin, joita olet antanut heille, käyttäessäsi heidän palveluitaan. 

Voit hallinnoida evästeiden käyttöä internetselaimesi evästeasetuksista. Sivuston toiminnan kannalta välttämättömien tai sivuston toimintaa optimoivien evästeiden poistaminen käytöstä vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen ja saattaa estää tiettyjen toiminnallisuuksien käytön.